SKULD

SKULD

Årsraport for SKULD forsikring.
SKULD valgte med denne årsrapporten å ta et standpunkt til hvordan vi sammen kan ta ansvar for den verden vi lever i.
Skipsfart er jo verdens miljøverstinginger. Vi var med hele veien og hjalp dem med de mest miljøvennlige løsningene både i forhold til valg av trykkested, papirvalg og hvordan å poengtere sitt standpunkt visuelt. Årsrapporten er Co2 nøytral. Alle dråper små blir en stor å.
Arbeid utført i team hos tidligre Sukker Design, med Gro Vik.